27.07.2017

Püha suurmärtri ja tervendaja Panteleimoni (305) mälestus.

1Kr 10:28 – 11:7; Mt 16:24-28.  

   Suurmärtrile: 2Tm 2:1-10; Jh 15:17 – 16:2.