27.08.2017

12. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Meie vaga isa Piimen Suure (umb 450) mälestus.

Samuti õiglase Monika, õndsa Augustini ema mälestus.

3.viis.

Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

   Liturgial: 1Kr 15:1-11; Mt 19:16-26.