27.09.2014

Püha märtri Kallistrati ja tema kaaskannatajate (304) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 10:23-28; Lk 4:31-36.