27.09.2015

17. pühapäev pärast kolmainupüha.

Püha märtri Kallistrati ja tema kaaskannatajate (304) mälestus.

   8. viis. Hommikuevangeelium VI: Lk 24:36-53.

   Liturgial: 2Kr 6:16 – 7:1; Lk 5:1-11 (I Luuka pühapäev).