27.10.2013

18. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Pühade  märtrite Nestori (umb 306) ja Kapitoliina (304) mälestus.

   1. viis.

Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10.

   Liturgial: 2Kr 9:6-11;

Lk 8:41-56 (7. Luuka pühapäev).