27.12.2015

pühapäev pärast Kristuse sündimist.

Pühade ja õiglaste Joosep Kihlatu, kuninga Taaveti ja Jumala venna Jaakobuse mälestus.

Püha esimärtri ja ülemdiakoni Stefani (umb 34) ja meie vaga isa usutunnistaja Teodor Märgistatu (840) mälestus.

   5. viis. Hommikuevangeelium VIII: Jh 20:11-18.

   Liturgial: Gl 1:11-19; Mt 2:13-23.

   [Esimärtrile: Ap 6:8-15; 7:1-5.47-60; Mt 21:33-42.]