27.12.2016

Püha esimärtri ja ülemdiakoni Stefani (umb 34) ning meie vaga isa usutunnistaja Teodor Märgistatu (840) mälestus.

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse nimepäev. 

   [Esmaspäevased: 2Tm 2:20-26; Mk 10:46-52.]

   2Tm 3:16 – 4:4; Mk 11:11-23.

   Kui on esimärtri teenistus:

Ap 6:8-15; 7:1-5.47-60; Mt 21:33-42.