27.12.2017

Püha esimärtri ja ülemdiakoni Stefani (umb 34) ning meie vaga isa usutunnistaja Teodor Märgistatu (840) mälestus.

Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanuse nimepäev. 

   Esimärtrile: Ap 6:8-15; 7:1-5.47-60; Mt 21:33-42.