27.12.2021

Esimr. üdk. Stefan †34;

vg. tunn. Teodor Märgistatu †840

2Tm 2:20-26; Mk 10:46-52

Metropoliit Stefanuse nimepäev