27.12.2023

Esimr. üdk. Stefan †34;

vg. tunn. Teodor Märgistatu †840

Hb 10:1-18; Mk 11:23-26

Metropoliit Stefanuse nimepäev