18.08.2017

Pühade märtrite Floori ja Lauri (II) mälestus.

   2Kr 4:13-18; Mt 24:27-33.42-51.