28.02.2024

Vg. tunn. Vassiili †750;

vg-d Marana, Kiira ja Domnika † V s.

2Pt 3:1-18; Mk 13:24-31