28.04.2014

Pühade apostlite Jaasoni ja Sosipatri mälestus.

Liturgial: Ap 3:19-26; Jh 2:1-11.