28.04.2015

Pühade apostlite Jaasoni ja Sosipatri mälestus.

   Liturgial: Ap 8:5-17; Jh 6:27-33.