28.04.2017

Pühade apostlite Jaasoni ja Sosipatri mälestus.

Ap 5:1-11; Jh 5:30 – 6:2.