28.04.2019

PAASA. KRISTUSE ÜLESTÕUSMISE PÜHA.

Ap-d Jaason ja Sosipater †I s.

Ap 1:1-8; Jh 1:1-17