28.07.2013

5. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Pühade apostlite ja diakonite Prohhori, Nikanori, Tiimoni ja Parmena (I) mälestus.

4. viis.

Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

   Liturgial: Rm 10:1-10; Mt 8:28 – 9:1.