28.07.2014

Pühade apostlite ja diakonite Prohhori, Nikanori, Tiimoni ja Parmena (I) mälestus.

   Liturgial: 1Kr 9:13-18; Mt 16:1-6.