28.09.2014

16. pühapäev pärast kolmainupüha.

Meie vaga isa usutunnistaja Haritoni (umb 350) mälestus.

   7. viis. Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

   Liturgial: 2Kr 6:1-10; Lk 5:1-11 (I. Luuka pühapäev).