28.09.2016

Meie vaga isa usutunnistaja Haritoni (umb 350) mälestus.

Gl 3:15-22; Lk 5:33-39.