28.12.2013

Laupäev pärast Kristuse sündimist.

Nikomeedias põletatud kahekümne tuhande püha märtri (302) mälestus.

   Liturgial Kristuse sündimise järgse laupäeva lugemised:

1Tm 6:11-16; Mt 12:15-21.

   Märtritele: Rm 8:3-9; Lk 10:19-21.