28.12.2014

Pühapäev pärast Kristuse sündimist.

Pühade ja õiglaste Joosep Kihlatu, kuninga Taaveti ja Jumala venna Jaakobuse mälestus.

Nikomeedias põletatud kahekümne tuhande püha märtri (302) mälestus.

   4. viis. Hommikuevangeelium VII: Jh 20:1-10.

   Liturgial Kristuse sündimise järgse pühapäeva lugemised:

Gl 1:11-19; Mt 2:13-23.