28.12.2015

Nikomeedias põletatud kahekümne tuhande püha märtri (302) mälestus.

   Liturgial: Hb 11:17-23.27-31; Mk 10:46-52.