28.12.2016

Nikomeedias põletatud kahekümne tuhande püha märtri (302) mälestus.

2Tm 4:9-22; Mk 11:23-26.