28.12.2017

Nikomeedias põletatud kahekümne tuhande püha märtri (302) mälestus.

Nikomeedia märtritele: Hb 10:35 – 11:7; Lk 14:25-35.