28.12.2023

Süütalastepäev

Nikomeedia 28 000 mr-t:

Glikeeri, Indes, Teofiile jkk. †302

Hb 10:35-11:7; Mk 11:27-33