29.04.2015

Küziki üheksa püha märtri (286-299) mälestus.

   Liturgial: Ap 8:18-25; Jh 6:35-39.