29.04.2016

Suur reede: Meie Issanda Jeesuse Kristuse päästvate kannatuste mälestus.

Küziki üheksa püha märtri (286-299) mälestus.

Kaksteist kannatusevangeeliumit:

I. Jh 13:31 – 18:1

II. Jh 18:1-28

III. Mt 26:57-75

IV. Jh 18:28 – 19:16

V. Mt 27:3-32

VI.Mk 15:16-32

VII. Mt 27:33-54

VIII. Lk 23:32-49

IX. Jh 19:25-37

X. Mk 15:43-47

XI. Jh 19:38-42

XII. Mt 27:62-66

Kuninglike tundide palvekord

1. tunnil: Sk 11:10-13; Gl 6:14-18; Mt 27:1-56.

3.tunnil: Js 50:4-11; Rm 5:6-11; Mk 15:16-41.

6. tunnil: Js 52:13-15; 53:1-12; 54:1; Hb 2:11-18; Lk 23:32-49.

9. tunnil: Jr 11:18-23; 12:1-5.9-11.14-15; Hb 10:19-31; Jh 18:28 – 19:37.

Õhtuteenistusel paremiad: I. 2Ms 33:11-23. II. Ii 42:12-17. III. Js 52:13-15; 53:1-12; 54:1.

Epistel: 1Kr 1:18 – 2:2.

Evangeelium: Mt 27:1-38; Lk 23:39-43; Mt 27:39-54; Jh 19: 31-37; Mt 27:55-61.