29.04.2017

Küziki üheksa püha märtri (286-299) mälestus.

Ap 5:21-33; Jh 6:4-27.