29.05.2014

Meie Issanda, Jumala ja Päästja Jeesuse Kristuse taevaminemine.

Püha vagamärterneitsi Teodosia (730) mälestus.

   Kogu teenistus Õietrioodi järgi.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. Js 2:2-3. II. Js 62:10-12; 63:1-3.7-9. III. Sk 14:4.8-11.

   Hommikuevangeelium: Mk 16:9-20.

Liturgial: Ap 1:1-12; Lk 24:36-53.