29.06.2014

3. pühapäev pärast kolmainupüha.

Pühade, auliste ja kõigistkiidetud ülemapostlite Peetruse (67) ja Pauluse (66) mälestus.

2. viis.

Õhtuteenistusel paremiad ülemapostlitele:

I. 1Pt 1:3-9. II. 1Pt 1:13-19. III. 1Pt 2:11-24.

Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20.

   Liturgial: Rm 5:1-10; Mt 6:22-33.

   Ülemapostlitele: 2Kr 11:21 – 12:9; Mt 16:13-19.