29.06.2016

Pühade, auliste ja kõigistkiidetud ülemapostlite Peetruse (67) ja Pauluse (66) mälestus.

Muhu-Hellamaa, Treimani ja Vändra kirikute nimepüha.

   Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Pt 1:3-9. II. 1Pt 1:13-19. III. 1Pt 2:11-24.

   Hommikuevangeelium: Jh 21:15-25.

   Liturgial: 2Kr 11:21 – 12:9; Mt 16:13-19.