28.07.2017

Pühade apostlite ja diakonite Prohhori, Nikanori, Tiimoni ja Parmena (I) mälestus.

Päätnits, Saatse kiriku suvine nimepüha.

   1Kr 11:8-22; Mt 17:10-18.