29.09.2013

14. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Meie vaga isa erak Kiriaki mälestus (556).

   5. viis. Hommikuevangeelium III: Mk 16:9-20.

   Liturgial: 2Kr 1:21 – 2:4;

Lk 6:31-36 (2. Luuka pühapäev).