29.10.2017

21.pühapäev pärast Kolmainupüha.

Rooma püha vagamärtri Anastasia (III) ning vaga eraku Abraami ja tema sugulase vaga Maria (umb 360) mälestus.

Üleminek talveajale.

4. viis.

   Hommikuevangeelium X: Jh 21:1-14.

   Liturgial: Gl 2:16-20; Lk 8:41-56 (Luuka 7. pühapäev).