29.11.2015

26. pühapäev pärast Kolmainupüha.

Pühade märtrite Paramoni (250) ja Filumeni (umb 274) mälestus.

1. viis.

   Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12.

   Liturgial: Ef 5:9-19; Lk 18:18-27 (XIII Luuka pühapäev).