29.12.2013

27. pühapäev pärast Kolmainupüha, pärast Kristuse sündimist. Pühade ja õiglaste Joosep Kihlatu, kuninga Taaveti ja Issanda venna Jaakobuse mälestus.

Petlemma pühade lapsukeste-märtrite (I) mälestus, kelle Heroodes Kristuse pärast laskis ära tappa. Ja meie vaga isa «Mittemagajate» kloostri ülema Markelli (485) mälestus.

   2. viis.

   Hommikuevangeelium V: Lk 24:12-35.

   Liturgial Kristuse sündimisejärgse pühapäeva lugemised:

Gl 1:11-19; Mt 2:13-23.