29.12.2014

Petlemma pühade lapsukeste-märtrite (I) mälestus, kelle Heroodes laskis Kristuse pärast ära tappa.

Ja meie vaga isa «Uinumatute» kloostri ülema Markelli (485) mälestus.

   Liturgial: Hb 8:7-13; Mk 10:46-52.