29.12.2016

Petlemma pühade lapsukeste-märtrite (I) mälestus, kelle Heroodes laskis Kristuse pärast ära tappa.

Ja meie vaga isa «Uinumatute» kloostri ülema Markelli (485) mälestus.

Tt 1:5 – 2:1; Mk 11:27-33.