29.12.2021

Petlemma lapsukesed-märtrid.

Vg. Markell †485

2Tm 4:9-22; Mk 11:23-26