29.12.2022

Petlemma lapsukesed-märtrid.

Vg. Markell †485

Hb 10:35-11:7; Mk 11:27-33