29.12.2023

Petlemma lapsukesed-märtrid;

vg. Markell †485

Hb 11:8,11-16; Mk 12:1-12