30.04.2013

Suur teisipäev: Tähendamissõna kümnest neitsist.

Püha apostli Jaakobuse, Sebedeuse poja (44) mälestus.

Hommikuevangeelium: Mt 22:15 – 23:39.
6. tunnil: Hs 1:21-28; 2:1.
Õhtuteenistusel: 2Ms 2:5-10; Ii 1:13-22; Mt 24:36 – 26:2.
Ennepühitsetud andide liturgia.