30.04.2016

Püha ja suur laupäev.

Püha apostli Jaakobuse, Sebedeuse poja (44) mälestus. Uduvere apostel Jakobuse kiriku nimipüha

Hommikuteenistusel pärast suurt austamislaulu:

Hs 37:1-14; 1Kr 5:6-8 ja Gl 3:13-14; Mt 27:62-66.

Õhtuteenistusel paremiad:

I. 1Ms 1:1-13

II. Js 60:1-16

III. 2Ms 12:1-11

IV. Prohvet Joona raamat

V. Jos 5:10-15

VI. 2Ms 13:20-22; 14:1-32; 15:1-19

VII. Sf 3:8-15

VIII. 1Kn 17:8-23

IX. Js 61:10-11; 62:1-5

X. 1Ms 22:1-18

XI. Js 61:1-9

XII. 2Kn 4:8-37

XIII. Js 63:11-19; 64:1-5

XIV. Jr 31:31-34

XV. Tn 3:1-88

Vassiili Suure liturgial: Rm 6:3-11; Mt 28:1-20.

Pärast liturgiat vein ja õli lubatud