30.04.2017

Salvitoojate naiste pühapäev.

Maria Magdaleena, Susanna, Maria, Saloome, Johanna, Marta ja Maria, samuti õiglaste Joosepi ja Nikodeemuse mälestus.

Püha apostli Jaakobuse, Sebedeuse poja (44) mälestus.

   Teenistus õietrioodi järgi.

2. viis.

   Hommikuevangeelium IV: Lk 24:1-12.

   Liturgial: Ap 6:1-7; Mk 15:43 – 16:8.