30.06.2013

Esimene Kolmainupühajärgne, kõigi pühade pühapäev.

Kaheteistkümne püha ja aulise apostli: Peetruse, Andrease, Johannese, Sebedeuse poja Jaakobuse, Filippuse, Bartolomeuse, Tooma, Matteuse, Alfeuse poja Jaakobuse, Juudas Taddeuse, Siimona ja Mattia koondmälestus.

   8. viis.

   Õhtuteenistusel paremiad kõigile pühadele:

I. Js 43:9-14. II. Trk 3:1-9. III. Trk 5:15-24; 6:1-3.

   Hommikuevangeelium I: Mt 28:16-20.

   Liturgial: Hb 11:33 – 12:2; Mt 10:32-33.37-38; 19:27-30.

   Apostlitele: 1Kr 4:9-16; Mk 3:13-19.