30.06.2014

Kaheteistkümne püha ja aulise apostli: Peetruse, Andrease, Johannese, Sebedeuse poja Jaakobuse, Filippuse, Bartolomeuse, Tooma, Matteuse, Alfeuse poja Jaakobuse, Juudas Taddeuse, Siimona ja Mattia koondmälestus.

Liturgial: Rm 9:18-33; Mt 11:2-15.

   Apostlitele: 1Kr 4:9-16; Mk 3:13-19.