30.06.2015

Kaheteistkümne püha ja aulise apostli: Peetruse, Andrease, Johannese, Sebedeuse poja Jaakobuse, Filippuse, Bartolomeuse, Tooma, Matteuse, Alfeuse poja Jaakobuse, Juudas Taddeuse, Siimona ja Mattia koondmälestus.

Liturgial esmaspäevased: Rm 12:4-5.15-21; Mt 12:9-13.

   Teisipäevased: Rm 14:9-18; Mt 12:14-16.22-30.

   Apostlitele: 1Kr 4:9-16; Mk 3:13-19.