30.06.2016

Kaheteistkümne püha ja aulise apostli: Peetruse, Andrease, Johannese, Sebedeuse poja Jaakobuse, Filippuse, Bartolomeuse, Tooma, Matteuse, Alfeuse poja Jaakobuse, Juudas Taddeuse, Siimona ja Mattia koondmälestus.

Rm 5:10-16; Mt 8:23-27.

Kui on apostlite teenistus: 1Kr 4:9-16; Mt 9:36; 10:1-8.