30.06.2017

Kaheteistkümne püha ja aulise apostli: Peetruse, Andrease, Johannese, Sebedeuse poja Jaakobuse, Filippuse, Bartolomeuse, Tooma, Matteuse, Alfeuse poja Jaakobuse, Juudas Taddeuse, Siimona ja Mattia koondmälestus.

Rm 11:25-36; Mt 12:1-8.

   Apostlitele: 1Kr 4:9-16; Mt 9:36; 10:1-8.